Reklamačný formulár

 

Formulár na stiahnutie

 


FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

( Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy )

 

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle § 7 a násl. Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 102/2014 Z.z.

 

 

PREDÁVAJÚCI:

Obchodné meno:                        DEMI šport plus, s.r.o.

Ulica a číslo:                                  Juraja Slottu 47

Mesto, PSČ:                                  917 01 Trnava

Kontakt, tel.:                                0911 657 163

Kontakt, e-mail:                             sklad@demisport.sk

IČO:                                                  36531154

DIČ/IČ DPH:                                    2020159174 / SK2020159174    

 

 

KUPUJÚCI:

Meno a priezvisko:                    

Ulica a číslo:                                 

Mesto, PSČ:                                 

Kontakt, tel.:                               

Kontakt, e-mail:                          

 

 

Objednávka číslo:                       ...........................................................

Číslo faktúry:                                ...........................................................

Dátum prevzatia tovaru:          ...........................................................

 

Hodnota k vráteniu:                   ...........................................................

Prevodom na č. účtu IBAN:     ...........................................................

 

 

 

 

V .................................. Dňa ........................                               Podpis:

             

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz